درصدی از عواید حاصل فروش کلیه محصولات ورزشی وب آتلیه به بنیادها و موسسه های خیریه اهدا می گردد .

 

1-خانه حمایت از بیماران EB

 

2-موسسه خیریه کهریزک

3-زنجیره امید

4-موسسه نیکوکاری مهرآفرین

5-موسسه خیریه وحدت

6-بنیاد نیکوکاری کمک

7-موسسه خیریه ریحانه

8-مرکز توانبخشی خانه مهر