شاید بتوان تنها با دلاوری شهر را تسخیر کرد ، لیک نگاه داشتن آن جز با تسخیر دل های مردم میسر نیست « کوروش »   رهبر خوب ، پیام بد را می شنود ، نه به این دلیل که از شنیدن آن خشنود می شود ، بلکه به این دلیل که بداند . جیمز […]

در یک بازار شلوغ ، شبیه دیگران بودن به معنی شکست است .   ارزانی ، آخرین پناه بازاریابی است که از ایده های ناب ، تهی هستند . ست گادین ( کتاب گاو بنفش )

هر کجا پای نیازی در میان باشد ، فرصتی هم وجود دارد . بازاریابی هنر یافتن ، پروردن  و سود بردن از فرصت است . تنها مرکز سود ده در شرکت ها مشتری است . هزینه جلب یک مشتری تازه ، پنج برابر هزینه خشنود نگه داشتن مشتریان کنونی است . فیلیپ کاتلر ( کتاب […]