بازار ، مکان رقابت محصولات نیست بلکه صحنه رویارویی نام های تجاری است . بازاریابی پیروز کسانی هستند که راه اصلی برای دستیابی به بازار گسترده و فروش بیش تر را راه یابی به ذهن و قلب مشتری می دانند نه ویترین فروشگاه ها . « BMW در ذهن شماست و نه در پارکینگ شما […]

جلسات درون سازمانی را کاهش داده و به جای حرف زدن راجع به امور ، به محل اجرا سر زده و روند امور را از نزدیک مشاهده کنید . وقتی تلاش کنید همه چیز برای همگان شوید ، لاجرم تبدیل به هیچ می شوید . موفقیت و شکست ، چیزی نیست جز مشکلات و فرصت […]

آن چیزی که باعث جذب یک مشتری دائم می شود ، فرآورده یا خدمات نیست ؛ بلکه آن موقعیتی است که در ذهن مشتریان کسب کرده اید . هیچ گاه آنچه باعث شهرت شما شده است را فراموش نکنید . نقطه ضعف خود را تصدیق کن . خواهی دید مشتری از آن بابت ، یک […]