بشر در جست و جوی آرامش و آسایش است، بی خبر از این که برای چالش آفریده شده . برای اندیشیدن زمان صرف کنید ، ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید ، دیگر فکر نکنید ، عمل کنید . زمانی که جنگ قدرت برای مدت طولانی ادامه می یابد ، تنها مشتریان از آن […]

دان پپرز و مارتا روگرز ( کتاب بازاریابی تک به تک ) گوش دادن به مشتری و به یاد آوردن گفته های او نصف راه حل مشکل است . قدم بعدی عمل به اطلاعاتی است که از مشتریان کسب شده اند .   بازاریابی تک به تک یعنی تمرکز بر روی هر مشتری در هر […]

هنر بازایابی امروز ، ” فروش یخچال به اسکیمو ” نیست ؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود ، همواره در کنار داشتن است .   بازاریابی گذشته تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز ” دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان ” است . در بازاریابی سنتی شاخص […]