مجموعه ZCUT Power Strength Series

کاملترین پک آموزشی فرم دهی و سفت کردن بدن  با سری مجموعه تمرینات Strength زوزکا(ZUZKA)

 ZUZKA یکی از برترین مربیها در امر ورزش و تناسب اندام میباشد که  ابداع کننده سری ورزشهای ZCUT است.
 

تعداد دی وی دی :1

دارای برنامه ی : 3 ماهه

فرمت : mp4

محصول : zuzkalight.com

مربی : Zuzka Light

کیفیت :368*640

مشاهده قسمتی از ویدیو در تلگرام

مشاهده قسمتی از ویدیو در آپارات

مجموعه ZCUT Power Strength Series شامل قسمت های زیر می باشد :

disk1

Workout #1 — 2 Rounds

 • 10Manmakers
 • 10Four Point Punch
 • 100Side Hops
 • 50Weighted Squats

 

Workout #2 — 4 Rounds

 • 10Forward-Backward Switch Lunges
 • 10Santana Push Ups
 • 10Competition Burpees

 

Workout #3 — 4 Rounds

 • 10Overhead Squat Presses
 • 10Side Burpees & Push Ups
 • 10Pike Press Knee Tucks)
 • 10Lunge Twists

 

Workout #4– 3 Rounds

 •  10Weighted Pistol Squats
 •  10Dive Bomber Push-ups
 •  30Dragon Lunge Combos

 

BONUS WORKOUT — 3 Rounds

 • 10Competition Burpees
 • 10Pistol Squats
 • 40Chair Hops
 • 10Dive Bombers

disk2

Workout #5 — 3 Rounds

 • 20Step Ups with Dbs
 • 10Renegade Rows
 • 10Deep Knee Lunges
 • 20Alternating Db Swings

 

Workout #6 — 3 Rounds

 • 10Burpee – Step Ups with dumbells
 • 30Round Kicks with Backward Lunges
 • 10Elevated Planks with Leg Lifts & Knee Tucks
 • 10Tricep Dips with Leg Lift

 

Workout #7 — Rounds 3

 • 24Wood Chops
 • 10Plank Jumps & Side Push Ups
 • 30Leg Bridges w/ Dumbells
 • 10Knee Hug Burpees

 

Workout #8 — Rounds 3

 • 30Leg Chair Stand Ups
 • 20Leg Elevated Dead Lifts
 • 12Bent Over Rows
 • 10Elevated Plank Step Downs

disk3

Workout #9 — Rounds 4

 • 10Weighted Squat Hops
 • 10Inverted Push Presses
 • 10Push Presses with Dumbbells
 • 10Competition Burpees

 

Workout #10 — Rounds 2

 • 12Lunge Curls with Side Lunges
 • 20Plank Pulls
 • 20Dumbbell Swings
 • 12Tricep Plank Leg Lifts
 • Bonus: 20 Dynamic Burpees

 

Workout # 11 — Rounds 3

 • 30Elevated Leg Lunges
 • 10Three Clap Push-Ups & Burpee
 • 20Sit Up Twists

 

Workout #12 — Rounds 3

 • 20Weighted Over-Head Squats & Side Leg Lifts
 • 40Chair Hops
 • 40Back Lunges & Knee Ups
 • 10Reptile Push Ups

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

در صورت داشتن هر گونه سوالی با وب آتلیه در ارتباط باشید

تلفن : 09355087589

Instagram-Logo-Vector-Image

Telegram_Messenger

aparat_logo_color_black_1024

icon_color_1024_1024

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –