فروشگاه

ستاره کریسمس

نوع : تسلیشن origami Tessellation

اندازه : 15*15 سانتی متر

اوریگامی ستاره حجمی

نوع : ماژولار

تعداد ماژولار : 12

ارتفاع : 15 سانتی متر

اوریگامی توپ کاغذی

نوع : ماژولار

تعداد ماژولار : 4

ارتفاع : 15 سانتی متر

اوریگامی توپ کاغذی

نوع : ماژولار

تعداد ماژولار : 6

ارتفاع : 15 سانتی متر