فروشگاه

revabs

هدف از انجام تمرینات این مجموعه سوزاندن چربی های اضافه شکم در طول چند هفته و سپس تقویت عظلات ناحیه شکم و ساخت عضلات شش تکه، خواهد بود.

تعداد دی وی دی : 1

مربی : Brett Hoebel

goodexerciseguide

در این مجموعه ویدیو ها شما حرکات اصولی و ورزش های آپارتمانی را به نحوه ی صحیح فرا خواهید گرفت .

تعداد دی وی دی : 1

تعداد ویدیو : 65

محصول : goodexerciseguide.com

zumba

مجموعه  Zumba Fitness Exhilarate  را بعد از مجموعه  Zumba Workout  استفاده کنید .

Zumba  تلفیقی از ورزش ایروبیک و حرکات موزون شادی بخش و نشاط آور برای تناسب اندام است .

تعداد دی وی دی : 1

کیفیت : 720p

trx

آموزش تمامی حرکات TRX

تعداد دی وی دی : 1

تعداد ویدیو : 400

ostad_maleki2

مجموعه تمرینات اصلاحی ، ورزشی توسط استاد مالکی .


بزودی محصولات جدید استاد مالکی به بازار عرضه خواهد شد و فروش ویدیو های ورزشی ایشان از طریق این سایت متوقف شده است .

ostad_maleki

بزودی محصولات جدید استاد مالکی به بازار عرضه خواهد شد و فروش ویدیو های ورزشی ایشان از طریق این سایت متوقف شده است .

 

Passion4Profession1

تعداد دی وی دی : 1

تعداد ویدیو : 410

محصول شرکت :Passion4Profession